Ahmet Cokgungordu
1 min readOct 4, 2019

--

Test ve prod -test veya -prod ile release ve snapshot diye kırılımlarla yeni repository’ler yaratıp genişletebiliriz. Öncesinde her yeni repository için blob oluşturmamız yararlı olacaktır.

--

--