Docker Serisi — Docker nedir?

Ahmet Cokgungordu
2 min readJan 5, 2019

Eğer bir yazılımcı veya devops’cuysanız, development ve production ortamlarını hazırlamak için çok zaman harcayabilirsiniz. Belki bunun için VirtualBox veya VMware gibi sanal makineleri kullanıyor olabilirsiniz. Fakat sanal makineler çok fazla kaynak gerektirmektedir. İşte tam bu anda Docker yardıma koşuyor.

Yukarıdaki şema bir sanal makinenin nasıl çalıştığını göstermektedir. Şemada da görüldüğü üzere her sanal makinenin kendi işletim sistemi kopyası bulunmaktadır. Docker ise işletim sistemi bağımlılığını ortadan kaldırmasıyla sanal makinelerden farklı bir yapıdır.

Yukarıdaki şemada da görüleceği üzere Docker uygulama ile işletim sistemi (OS) arasında yer alır. Docker üzerinde bulunduğu işletim sistemini birden fazla container ile paylaşır. Docker, uygulamanızı kaynakların yeterli olduğu herhangi bir makinede çalıştırılabilecek bir yeniden kullanılabilir modül olarak sunar. Bu sayede VM’den farklı olarak, daha iyi ayarlanmış bir kaynak yönetimine izin verir ve boşa harcanan cpu veya ram kaynağı miktarını en aza indirir.

Docker hakkında genel bir bilgi sahibi olduktan sonra, artık Docker image oluşturmaya, çalıştırmaya, containerları yönetmeye, birden fazla container arasındaki etkileşimlere bakıyor olacağız.

--

--